Kemin 26. Sarjakuvapäivät

Cosplay-kilpailun säännöt

Taustatiedot
Kemin sarjakuvapäivillä järjestetään kaikille halukkaille vapaa cosplay-pukukilpailu. Kilpailussa käytetään tuomariäänestystä parhaiden pukujen valitsemiseen.

Kilpailun aiheet
Cosplay-kilpailun osanottajien asujen tulee olla Japani-aiheisia. Kilpailuissa käytettävien asujen mallit voivat olla peräisin mm. seuraavista aihepiireistä:

Epävarmat ja nk. rajatapaukset pukujen soveltuvuuden osalta päättää tapauskohtaisesti tapahtuman edustaja.

Rajoitukset
Jo lain nojalla kaikenlaisten oikeiden aseiden tuominen tapahtumaan on kiellettyä. Turvallisuussyistä johtuen tapahtumaan on kiellettyä myös tuoda minkäänlaisia harjoitusaseita tai metallisia asejäljitelmiä. Myöskään ampuma-asejäljitelmiä ei tule tuoda tapahtumaan mukaan.

Kiellettyjä ovat myös muut kokonsa tai ulottuvuutensa takia ympäristölle vaaraksi olevat asejäljitelmät ja varusteet, jotka eivät ole kiinteästi kiinni kantajassaan. Kiinteästi kantajaan kiinnitettyjen varusteiden edellytyksenä on, että kyseiset varusteet on kiinnitetty siten, etteivät ne ole vaaraksi tai huomattavaksi haitaksi muille tapahtuman osanottajille.

Poikkeuksia cosplay-pukuun kuuluvalle asejäljitelmälle voidaan myöntää etukäteen. Tällöin pukuun kuuluva asejäljitelmä voi olla kilpailijalla käytössään kilpailulavalla, muina aikoina se säilytetään turvassa tapahtuman järjestäjien toimesta. Asejäljitelmä toimitetaan järjestäjille heti tapahtumapaikalle saavuttaessa ja sen voi noutaa lähtiessään.

Kilpailussa ei ole ikärajaa.

Kilpailun kulku
Kilpailijoiden on ilmoittauduttava kilpailuun etukäteen, jonka jälkeen hakemukset käsitellään. Käsittelijä ilmoittaa päätöksestä sähköpostilla, hylkäystapauksessa kyse on yleensä puutteellisista tiedoista jolloin hakijalla on mahdollisuus korjata puutteet. Sähköpostitse voidaan toimittaa myös muita osallistujille tärkeitä tietoja ennen tapahtumaa. Järjestäjät eivät vastaa toimimattoman sähköpostiosoitteen aiheuttamista ongelmista. Tärkeimmät tiedotteet pyritään olosuhteiden salliessa julkaisemaan myös Cosplay Finlandin keskustelualueilla.

Kilpailijoiden on ilmoittauduttava tapahtumapaikalla läsnäoleviksi aikataulussa mainittuun aikarajaan mennessä sekä noudatettava muita aikataulussa mainittuja aikarajoja.

Kilpailun aikana myös yleisö voi ottaa valokuvia osallistujista. Järjestäjien puolesta otetut valokuvat voidaan julkaista tapahtuman ja Cosplay Finland Tour 2007:n järjestäjien sekä yhteistyökumppanien www-sivuilla ja muussa tiedotuksessa. Lisätietoja kuvien ja muiden tietojen julkistuksista on Cosplay Finland Tour 2007:n rekisteriselosteen liitteessä.

Kilpailun aikana jokainen puku esitellään yksitellen kilpailulavalla. Tämän jälkeen tuomaristo valitsee puvuista kolme parasta, jotka palkitaan kisan lopussa. Lisäksi tuomaristolla on oikeus myöntää kunniamainintoja.

Tuomaristo

Liitteet
Tapahtuman osalta voimassa olevat rekisteriselosteet: