Tracon II

Cosplay-kilpailujen säännöt

Taustatiedot
Tracon II -tapahtumassa järjestetään cosplay-pukukilpailu ja -parikilpailu. Kilpailut ovat avoimia kaikille halukkaille ja niihin tulee ilmoittautua ennakkoon. Kilpailuihin mahtuu rajoitettu määrä osallistujia, jotka valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Yleisö valitsee voittajat, jonka lisäksi tapahtuman järjestäjien ja tukijoiden edustajisto voi myöntää kunniamainintoja. Kilpailut järjestetään peräkkäin yhtenäisenä ohjelmanumerona.

Kilpailujen aiheet ja rajoitteet
Cosplay-kilpailujen osanottajien asujen tulee olla seuraavien aiheiden mukaisia.

  1. anime, manga ja manhwa
  2. jrock/jpop
  3. japanilaiset ja korealaiset konsoli/tietokonepelit

Epävarmat ja nk. rajatapaukset pukujen soveltuvuuden osalta päättää tapauskohtaisesti tapahtuman edustaja.

Samat aihemääritteet pätevät sekä puku- että parikilpailuihin. Pukukilpailussa osallistujat lajitellaan lisäksi yllä mainittuihin kategorioihin. Pukukilpailuun osallistuja valitsee sopivan kategorian ilmoittautumisen yhteydessä. Parikilpailussa ei ole kategorioita.

Pukukilpailun osallistujia pyydetään lisäksi ilmoittamaan, onko heidän osalta kyseessä ensimmäinen cosplay-kilpailu. Ensikertalaisuus ilmoitetaan joka osallistujan kohdalta, mutta sen pohjalta ei tehdä erillistä kategoriointia.

Rajoitukset
Jo lain nojalla kaikenlaisten oikeiden aseiden tuominen tapahtumaan on kiellettyä. Turvallisuussyistä johtuen tapahtumaan on kiellettyä myös tuoda minkäänlaisia harjoitusaseita tai metallisia asejäljitelmiä. Myöskään ampuma-asejäljitelmiä ei tule tuoda tapahtumaan mukaan.

Kiellettyjä ovat myös muut kokonsa tai ulottuvuutensa takia ympäristölle vaaraksi olevat asejäljitelmät tai varusteet, jotka eivät ole kiinteästi kiinni kantajassaan. Kiinteästi kantajaan kiinnitettyjen varusteiden edellytyksenä on, että kyseiset varusteet on kiinnitetty siten, etteivät ne ole vaaraksi tai huomattavaksi haitaksi muille tapahtuman osanottajille.

Poikkeuksia cosplay-pukuun kuuluvalle asejäljitelmälle voidaan myöntää tarvittaessa. Tällöin pukuun kuuluva asejäljitelmä voi olla kilpailijalla käytössään kilpailun aikana, muina aikoina se säilytetään maksutta narikassa. Asejäljitelmä jätetään sisään tullessa narikkaan ja sen voi noutaa lähtiessään sekä saada käyttöön kilpailujen ajaksi.

Kuten kilpailun nimikin vihjaa, parikilpailussa on kaksi osallistujaa, pukukilpailuun osallistutaan yksin. Parikilpailussa parin kummankin jäsenen on ilmoittauduttava paikalle määräaikaan mennessä, jotta pari voi osallistua kilpailuun.

Kilpailuissa ei ole ikärajaa.

Sama osallistuja voi osallistua vain puku- tai parikilpailuun, ei molempiin.

Lähdekuvat
Pari- ja lähdekilpailun osallistujien tulee toimittaa lähdekuvat esitettävistä hahmoista sähköpostitse ilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen. Kuvan voi lähettää sähköpostin liitteenä tai sähköpostissa voi toimittaa web-linkin kuvatiedostoon/tiedostoihin. Kuvat on toimitettava 6.10 mennessä.

Liitä kuvan mukaan tieto millä nimellä/nimimerkillä ja hahmolla olet ilmoittautunut. Parikilpailun tapauksessa lähetä myös parisi hahmon kuva ja tiedot samassa. Liitä mukaan myös tieto kuvan oikeuksien haltijasta, esimerkiksi mangan alkuperäinen tekijä (nimi, jakelija tai muu oikeuksien haltija). Tämän tiedon saat selville esimerkiksi Anime News Networkistä tai kyseisen manga- tai animeteoksen paketista, takakannesta tai etu/takasivuilta. Pelihahmon tapauksessa kyse on pelin tekijä- tai jakelijayrityksestä, joka ilmenee paketista tai ohjekirjasta. Jrock/jpop -hahmon tapauksessa kuvan oikeudenhaltija on kuvaaja ja tiedon pitäisi löytyä kuvan välittömästä yhteydestä.

Lähetysosoite lähdekuville:

Kilpailun kulku
Kilpailijoiden on ilmoittauduttava kilpailuun etukäteen, jonka jälkeen hakemukset käsitellään. Käsittelijä ilmoittaa päätöksestä sähköpostilla, hylkäystapauksessa kyse on yleensä puutteellisista tiedoista jolloin hakijalla on mahdollisuus korjata puutteet. Sähköpostitse voidaan toimittaa myös muita osallistujille tärkeitä tietoja ennen tapahtumaa. Järjestäjät eivät vastaa toimimattoman sähköpostiosoitteen aiheuttamista ongelmista. Tärkeimmät tiedotteet pyritään julkaisemaan myös Cosplay Finland Tourin Tracon-pääsivun alareunassa.

Kilpailijoiden on ilmoittauduttava tapahtumapaikalla läsnäoleviksi aikataulussa mainittuun aikarajaan mennessä sekä noudatettava muita aikataulussa mainittuja aikarajoja.

Järjestäjien puolesta otetut valokuvat voidaan julkaista Tracon-tapahtumien sivuilla, sivustoilla, Cosplay Finland Tour 2006:n järjestäjien sekä yhteistyökumppanien www-sivuilla ja muussa tiedotuksessa. Myös Tracon II -tapahtuman pääyhteistyökumppaneilla on oikeus julkaista tapahtuman virallisia kuvia edelleen oman tiedotuksensa osana. Lisätietoja kuvien ja muiden tietojen julkistuksista on Cosplay Finland Tour 2006:n rekisteriselosteen liitteessä.

Voittajien valinta
Yleisölle jaetaan ohjelman alkaessa äänestyslaput, jotka palautetaan täytettynä infopisteeseen kilpailun jälkeen. Voittajat julkistetaan ja palkitaan päättäjäisissä klo 19. Tämän lisäksi edustajisto voi myöntää kunniamainintoja, jotka julkistetaan myös päättäjäisissä.

Pukukilpailun jokaisesta kategoriasta palkitaan kolme parasta. Parikilpailusta palkitaan kolme parasta paria.

Kilpailun jälkeen on puoli tuntia aikaa palauttaa äänestyslaput. Osallistujalistat ovat nähtävillä infopisteessä tänä aikana.

Parikilpailun vastuuhenkilö
Parikilpailusta toinen ilmoittautuja on vastuuhenkilö, joka rekisteröi kilpaparin tiedot. Parin toinen osallistuja voi ilmoittautua vasta, kun vastuuhenkilön ilmoittautuminen on hyväksytty.

Tilat
Cosplay-puku- ja parikilpailun osallistujien tulee ilmoittautua tapahtumapäivänä määräaikaan mennessä SALIIN C, jossa otetaan osallistujista kuvat ja käydään läpi kilpailun kulku.

Itse kisat käydään SALEISSA A ja B niin, että osallistujat käyvät ensin salissa A, sitten salissa B, johon he myös jäävät tämän jälkeen odottamaan.

Ryhmäkuva otetaan heti kisojen päätyttyä AULASSA, josta on varattu tilaa tätä varten.

Pukuhuoneita on käytettävissä 2. KERROKSEN RYHMÄTYÖTILOISSA. Pukuhuoneisiin ei tulisi jättää tavaroita säilytykseen, tätä varten on käytössä maksuton narikka.

Liitteet
Tapahtuman osalta voimassa olevat rekisteriselosteet: